rozVRTaná krajina

Starostové obcí na Litoměřicku společně bojují za moderní a funkční vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan a proti novému návrhu tratě, která neodpovídá požadavkům VRTu, ničí cennou a zabydlenou část Podřipska a neplánovaně vede mimo schválenou trasu.

11 obcí

V našem spolku je 11 místních obcí.

Pracovní skupina

Jsme členy pracovní skupiny Ústeckého kraje založené hejtmanem ÚK.

Spolupráce

Spolupracujeme s dalšími spolky, obcemi, politiky a dalšími zúčastněnými stranami.

Pro kvalitní VRT

Nejsme proti výstavbě vysokorychlostní trati.

Jejím cílem je propojit hlavní evropská města a velké aglomerace, a zároveň ji co nejlépe využít i pro propojení českých měst.

Část v Ústeckém kraji (a částečně i ve Středočeském) je plánovaná od roku 2015 mimo roky schválený koridor bez opory v platných dokumentech ČR včetně PÚR, ZÚR a místních územních plánech. Vše kvůli lobby za zastávku přímo v centru Ústí nad Labem, namísto terminálu o 10 minut dál u D8 a Teplic.

Koridor v Zásadách územního rozvoje je široký 600 m a přes 10 let omezuje výstavbu – v koridoru stavět nelze, jinde stojí nové domy.

Nově navrhované trasy vedou přes zastavěná území, chráněnou krajinu i cennou zemědělskou půdu.

Zjistěte o VRT víc

Nastudovali jsme si maximum původních dokumentů, jelikož zkratky používané většinou aktérů jsou velmi zavádějící a nepřesné. Chcete-li také vědět víc o tom, jak dobrá by VRT mohla být a proč hrozí, že projekt dopadne špatně, napište nám na info@rozvrtanakrajina.cz a sledujte nás na facebooku.