O nás

V roce 2020 jsme zsjitili, že se plánovaná trasa vysokorychlostní tratě v našem kraji má přesunout mimo schválené územní plány a začali jsme bojovat o to, aby se řešilo, proč a jestli k té změně musí dojít.

Členy spolku jsou obce z Litoměřicka – Černěves, Hrobce, Chodouny, Křešice, Libotenice, Oleško, Polepy, Travčice, Trnovany, Židovice, Žitenice – které se potýkají s plánovanou výstavbou nově vytyčované trasy pro vysokorychlostní vlaky a také nákladní dopravu. Naším cílem je zachovat trasu v Zásadách územního rozvoje v dalších studiích, jelikož je to trasa, která umožňuje rychlejší vedení VRT, zbytečně nenarušuje obce a krajinu v kraji, umožňuje zastávku pouhých 10 minut od centra ÚnL a zároveň u Teplic a dálnice D8, je na stavbu méně náročná (tunely) a lépe modernizovatelná pro další generace.

Naše úspěchy

Dle slov hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera by hned zastupitelstvo kraje schválilo návrh Správy železnic nanové trasy, jelikož je nenapadlo, že to není řádně projednané. Díky naší iniciativě tak byla hejtmanem založena Pracovní skupina, kde jsme po analýzách všech dostupných dokumentů upozorňovali na nepřesné nebo chybné informace ve studiích a především jejich závěrech.

Na situaci jsme upozornili oblast kolem Chlumce, kde ke změně došlo také, ale oficiálně upozorněni nebyli. Vznikla zde silná aktivní skupina – facebook.com/vrtchlumcem

VRT projednáváme nejen s ístními politiky, ale také s ministry. Zatímco premiér Babiš se za doby svého psobení vyjádřil, že je nutné respektovat trasu v Zásdách územního rozvoje a nadále ji prověřovat, minulé vedení ministerstva dopravy a Správa železnic nesouhlasí. I s novou vládou tak jednáme o našich poznatcích o celém projektu.

Opakovaně se objevujeme v lokálních a celonárodních médiích.